Dagsorden generalforsamling

 

 

SOLRØD ATLETIK & MOTION

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 8. februar 2016 kl. 19.00 Solrød Bibliotek, 1. sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for 2015 og budget for 2016.
  4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Janne Muderspack, Helle Houborg, Kirsten Winther-Olsen, Leif Kristiansen.

Leif Kristiansen ønsker ikke genvalg. Kirsten Winther-Olsen trækker sig som formand.

Kirsten og Janne udtræder gerne for nye kræfter.

  1. Valg af suppleant, på valg er: Grete Svendsen.
  1. Valg af 2 revisorer, på valg er: Henrik Lund og Peter Kundby.

Valg af revisorsuppleant, på valg er: Lise Nielsen.

  1. Indkomne forslag.
  2. Uddeling af flidspræmier.
  3. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mail: kirsten.solpletten@gmail.com

Der afsluttes med øl, vand og smørrebrød.

Vel mødt                                                                                                                    Bestyrelsen