Referat af generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 5. februar 2020 kl. 18:30 Aktivitetscentret Referent: Helle Houborg 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Peter Kundby, vedtaget Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovlig uden indsigelser fra forsamlingen 2. Formandens beretning Formanden afholdt beretning. Ingen bemærkninger fra salen. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og budget for 2020 Regnskab 2019 og budget 2020 gennemgået Bemærkninger/spørgsmål til regnskabet: a. Posten der vedrører omtryk af tøj, synes at være forholdsvishøj i forhold til køb af tøj: Der skete fejltryk på tøj købt af medlemmerne selv (selve beløbet for tøj købet indgår derfor ikke i dette regnskab). Da vi ikke helt kunne komme frem til hvem der bar skylden, aftalte vi, at deles om den meromkostning. b. Udgiften på 900 kr. til julearrangementet er efter indtægten fra salg af bingo plader er trukket fra. Omkostningerne indeholder såvel forplejningen som præmierne. Bemærkninger/spørgsmål til budget – Ingen. 4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Helle Houborg (genopstiller ikke) Janne Muderspach (villig til genvalg) Grete Svendsen (genopstiller ikke) Maria Franklev (villig til genvalg) Stiller op; Peter, Dorthe, Lone og Karin Ved kampvalg blev der givet følgende stemmer: Janne: 49 stemmer – Derved genvalgt til kommende 2 år. Maria: 48 stemmer – Derved genvalgt til kommende 2 år. Karin: 40 stemmer – Derved valgt til kommende 2 år. Peter: 30 stemmer – derved valgt til kommende 2 år. Lone (10 stemmer) og Dorthe (23 stemmer) havde færre stemmer og blev derfor ikke valgt 5. Valg af suppleant, på valg er; Michael Letholm, som blev genvalgt. 6. Valg af 2 revisorer, på valg er: Henrik Lund – genvalgt Peter Kundby - genvalgt 7. Valg af revisorsuppleant, på valg er: Michael Boserup Marcher – genvalgt. 8. Forslag til ændring af vedtægterne ifm. med forslag om ændring af klubbens navn Finn præsenterer forslaget fra bestyrelsen om navneskifte til Solrød Løb og Motion. Afstemning nedstemte forslaget med 28 nej stemmer, 18 Ja stemmer og 4 blanke stemmer. Bemærkninger: Klubtøj vil være med gammelt logo, SAM kendt. Alternative forslag: Solrød løb, Solrød aktive motionister. 9. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 10. Uddeling af flidspræmier Den som gør noget for klubben: Berit Larsen – meget aktiv i alle henseender; Facebookgruppen, Hele tiden med masser af initiativer med fokus på løbeaktiviteter, inspiration mv. Berit er social og vores ruteplanner. Kaldes kærligt Duracell pga. sin utrættelige energi. Egen præstationer på det personlige plan: Carl Rye er vedholdende med at bibeholde sin form og sætte nye mål. Fortsætter FN’s mål og arbejde med sundhed og han fortjener med bl.a. sit broløb dette års fortjenst medalje. Vandrepokal: Sidste års vinder, Jonna, modtog den på Kap Verde sidste år. Jonna videregiver den med smuk tale til: en meget flittig løber, som henter de bagerste – og taler MEGET samtidigt med at der løbes hurtigt. Hun er Initiativrig, Sjov, hjælper Og er med når andre foreslår noget: Berit, vores alle sammens Duracell kanin ? 11. Eventuelt. a. Bestyrelsen spørger medlemmerne om der skal arbejdes videre med at finde et nyt navn til klubben. Ved håndsoprækning vises der en klar interesse for at ændre navn. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet. b. Der er ønske om at bestyrelsen anvender ”begivenhed” i Facebook, når der planlægges arrangementer såvel løb som møder. c. Berit ønsker ikke længere at stå alene med ruteplanlægningen. Dorthe vil gerne dele opgaven med Berit. d. Jonna gør reklame for Potsdam løb 7. juni, hvor en gruppe tager afsted. Ønsker du at høre mere, tage endelig fat i Jonna. e. Jonna gøre reklame for Stjerne halvmaraton på søndag kl 9:30 ved biblioteket. Der mangler også en bar ”bartendere”, som ikke løber. Kom glad ? f. Medlem savner opslag på opslagstavlen om løbearrangementer, opstart etc. g. Janne afleverer vin (som en undtagelse) til Pauline for hendes særdeles vedholdende og fantastiske intervaltræning. h. Formanden takker de to afgående bestyrelsesmedlemmer: Helle og Grete for tro tjeneste. Efter generalforsamlingen bød klubben på smørrebrød